Facilitator

Posted on Posted in Type A

Er is een groeiende behoefte aan creatieve sessies en procesbegeleiding. Dat is niet vreemd. De oplossing voor vraagstukken is vrijwel altijd samen te vinden. Dit zie je ook terug wanneer ik heidagen, creatieve sessies of groepsprocessen faciliteer.

Steeds is het uitgangspunt: Wie zijn er vandaag? Welke behoefte is er? En hoe kunnen we dit moment voor iedereen zo waardevol mogelijk maken?